Praktijk Dr M.L. Boshuisen

Psychotherapie en psychoanalyse

Kaarsjes

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij door middel van gesprekken psychische klachten en problemen worden aangepakt. Het doel is zaken anders te gaan zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ik werk vanuit het psychoanalytisch referentiekader. Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk en zeker wenselijk. De eerste fase van de behandeling omvat een uitgebreide intake, die meestal drie gesprekken beslaat. Op basis van deze informatie maken we gezamenlijk een behandelplan. We bespreken welke informatie naar uw verwijzer gaat. De duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken (van eens per twee weken tot maximaal drie maal per week) verschillen van persoon tot persoon.Verschillende vormen van psychotherapie die ik aanbied

  • Langerdurende inzichtgevende psychotherapie vanuit een psychoanalytisch referentiekader
  • Kortdurende psychotherapie vanuit een psychoanalytisch referentiekader
  • Psychoanalyse
  • Interpersoonlijke therapie
  • Individuele mindfulness trainingPsychoanalyse

Psychoanalyse is een langdurige en intensieve behandeling die gericht is op onbewuste factoren. Deze onbewuste factoren kunnen een vorm van ongelukkig zijn induceren. Dat ongelukkig zijn kan zich uiten in duidelijke psychiatrische klachten en symptomen maar ook als storende persoonlijkheidstrekken.
Voor wij een psychoanalyse starten zullen we eerst een indicatieproces doorlopen waarin door middel van drie tot vier gesprekken eerst samen met u wordt gekeken of psychoanalyse de beste aangewezen behandeling is. Op basis van deze informatie maken we gezamenlijk een behandelplan. We bespreken of er, en zo ja welke, informatie naar uw huisarts/verwijzer gaat. De duur van de behandeling is lang, en de frequentie is over het algemeen vier maal per week.Kosten en verwijzing

Ik werk contractvrij en heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van de behandeling (of na een jaar behandeling wanneer de DBC verlengd wordt) een rekening ontvangt. Als u een restitutiepolis hebt krijgt u, in geval van psychotherapie, over het algemeen 100% van deze rekening vergoed. U kunt de specifieke voorwaarden navragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor vergoeding via de zorgverzekering moet er een verwijsbrief zijn van uw huisarts, een bedrijfsarts of andere medisch specialist. Er geldt in Nederland voor alle medisch specialistische zorg een verplicht eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit eigen risico al hebt verbruikt met andere zorgkosten (medisch specialistisch onderzoek, behandeling of medicatie) dan wordt dit uiteraard niet nogmaals in rekening gebracht door uw zorgverzekering. Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.
De meeste behandelingen die ik lever vallen onder de specialistische GGZ. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen (dit valt dan onder coaching), of gebruik te maken van andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld een werkgever) die coaching vergoeden.
Wanneer het gaat om een psychoanalyse (frequentie van vier keer per week) valt deze behandeling niet onder zorgverzekeringswet. Deze behandeling wordt dan ook niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn andere financieringsmogelijkheden, die wij kunnen bespreken wanneer psychoanalyse voor u de meest geschikte behandeling blijkt.e-Health

Wat digitale toepassingen in de zorg betreft maak ik naast de gebruikelijke face-to-face gesprekken op indicatie ook gebruik van e-mail, chat en beeldbellen.Effectmeting

In het kader van meer transparantie ten aanzien van de effectiviteit van psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen vraagt de zorgverzekeraar om routinematig de uitkomsten te meten (Routine Outcome Monitoring of ROM). Naast deze eis van de zorgverzekeraar is mijn ervaring dat op bepaalde momenten invullen van vragenlijsten ook een toegevoegde waarde kan hebben in de behandeling.
Ik verzoek mensen die bij mij in behandeling komen dan ook om aan het begin en in ieder geval aan het eind (of na een jaar als de DBC verlengd wordt) vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden enkel gebruikt voor uw behandeling, en zijn niet ter inzage voor uw zorgverzekeraar.
Als vrijgevestigd psychiater en behandelaar in de specialistische GGZ heb ik een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). De ROM gegevens die in opdracht van de minister van VWS anoniem moeten worden verstuurd naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG) lever ik conform protocol anoniem aan.
Meer informatie over deze afspraken kunt u vinden op de website van de SVR.

Indien een privacy verklaring is ingevuld worden de ROM gegevens in het geheel niet (dus ook niet geanonimiseerd) verstuurd naar SBG.
Voor meer informatie omtrent privacy verwijs ik u naar de betreffende pagina.

Schaaltje
© ML Boshuisen