Praktijk Dr M.L. Boshuisen

Tarieven

Gebedsvlaggen1

Psychiatrische en psychotherapeutische behandeling

De tarieven voor psychiatrische en psychotherapeutische behandeling worden vastgesteld op de zogenaamde DBC (diagnose behandel combinatie) GGZ.
Het tarief van een DBC in de specialistische GGZ is vastgesteld door de NZa, en wordt berekend op basis van de door de behandelaar bestede minuten in combinatie met de hoofddiagnose (link naar NZa tarieven).
Als psychiater werk ik alleen in de zogenaamde specialistische GGZ.

Ik werk contractvrij en heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van de behandeling (of na een jaar behandeling wanneer de DBC verlengd wordt) zelf een rekening ontvangt, die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Als u een restitutiepolis hebt krijgt u over het algemeen 100% van deze rekening vergoed. In het geval van een naturapolis gelden per zorgverzekeraar andere regels/afspraken. U kunt de specifieke voorwaarden navragen bij uw zorgverzekeraar. Een belangrijke eis voor declaratie is in ieder geval een verwijzing van een huisarts of specialist. Op de verwijzing dient te zijn aangegeven dat het een verwijzing voor een behandeling in de specialistische GGZ betreft.

Er geldt in Nederland voor alle medisch specialistische zorg een verplicht eigen risico, in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit eigen risico al hebt verbruikt met andere zorgkosten (medisch specialistisch onderzoek, behandeling of medicatie) dan wordt dit uiteraard niet nogmaals in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Meer informatie over het voor u resterende eigen risico kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer wij, na adequate verwijzing door huisarts of specialist, een behandeling starten binnen de kaders van de specialistische GGZ, bent u gehouden de rekening te voldoen. Weigerachtigheid van uw zorgverkeraar om de rekening aan u te vergoeden kan helaas geen reden zijn om de rekening aan mij niet te voldoen.


Zelfbekostiging (of via een derde partij)

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen (dit valt dan onder coaching), of gebruik te maken van andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld een werkgever) die coaching vergoeden.
Wanneer het gaat om een psychoanalyse (frequentie van vier keer per week) valt deze behandeling niet onder zorgverzekeringswet. Deze behandeling wordt dan ook niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn andere financieringsmogelijkheden, die wij kunnen bespreken wanneer psychoanalyse voor u de meest geschikte behandeling blijkt.
Wanneer u kiest voor zelfbekostiging of bekostiging via een derde partij is geen verwijzing door een huisarts of medisch specialist nodig.Coaching

Coaching tarieven gelden per uur. De rekening ontvangt u maandelijks. Coaching is BTW-plichtig.

Ik reken voor coaching per uur een tarief van 110 euro (incl. BTW, particulier) of 130 euro (excl. BTW, zakelijk).

De invulling van een traject is heel verschillend en erg afhankelijk van het doel. Vaak zal een traject uit zo'n 8 tot 10 bijeenkomsten van 1 uur bestaan. Voor langerdurende trajecten kan een combinatie afspraak en tarief worden vastgesteld, waarbij een korting van 15% geldt.
Vaak worden kosten voor coaching (deels) vergoed door de werkgever.Supervisie

Supervisie tarieven gelden per 50 minuten. De rekening ontvangt u maandelijks. Supervisie is BTW-plichtig.

Ik reken voor supervisie een tarief van 110 euro (incl. BTW, particulier) of 130 euro (excl. BTW, zakelijk).Leertherapie

Leertherapie tarieven gelden per 50 minuten. De rekening ontvangt u maandelijks. Leertherapie is niet BTW-plichtig.

Ik reken voor leertherapie een tarief van 100 euro.No Show

Indien u binnen 24 uur voor een afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt een no show tarief in rekening te brengen. Een rekening voor no show kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening voor no show binnen twee maanden na de niet tijdig afgezegde afspraak.

Ik reken voor niet tijdig afgezegde afspraken de volgende tarieven:

  • Psychiatrische of psychotherapeutische behandeling 90 euro
  • Medicatieconsult 50 euro
  • Coaching 110 euro
  • Supervisie 110 euro
  • Leertherapie 100 euro

Potje
© ML Boshuisen